.full-center .header-4 .fw-header .header-right { right: 0px !important; }

מדיניות הפרטיות

הגנת נתונים וזכות הגישה

כאשר אתה גולש בנכס אינטרנטי של Hairstetics Ltd, אתה גם מספק מידע על עצמך. חלק מהעברת המידע כאמור מתבצעת באופן אוטומטי, בעוד שמידע אישי אחר נחשף כאשר אתה ממלא טפסים או נרשם לקבלת עלונים.

רוב השירותים שלנו אינם דורשים הרשמה, ומאפשרים לך לגשת אליהם מבלי לגלות לנו מי אתה.

עם זאת, חלקים מסוימים באתר האינטרנט דורשים מסירת מידע אישי ובאותו זמן, שתסכים לכך שמידע אישי זה יישמר על ידי Hairstetics Ltd לצורכי זיהוי. אם תבחר שלא למסור את המידע האישי שאותו ביקשנו, אתה מסכים לכך שייתכן שלא תוכל לקבל גישה לחלקים מסוימים באתר.

אזורים המוגבלים לגישת משתמשים רשומים בלבד:

– תפריט לרופאים ולאנשי מקצוע בתחום הרפואה

– תפריט לעיתונאים (חדר יח"צ)

Hairstetics Ltd שומרת מידע אישי שנשלח אליה בהתאם לתקנות ולחוקים הרלוונטיים

מידע לא-אישי שנשלח למחלקת שירות הלקוחות שלנו בעזרת הקישור ליצירת קשר ישמש אך ורק כדי לסייע בפתרון בעיות, ומלבד זאת יאוחסן בהתאם להגדרה שבדרישות הגנת המידע.

Hairstetics Ltd‎ מגינה על המידע שלך, מנהלת אותו ושומרת אותו רק כל עוד הדבר עולה בקנה אחד עם דרישות חוקיות או אתיות כלשהן החלות על כך.

החוקים החלים

המידע הנאסף מנוהל בהתאם לחוק הגנת המידע השוויצרי, חוקי ניהול מידע ספציפיים לשירות, ההמלצות הרלוונטיות של האיחוד האירופי להגנת נתונים וחופש המידע, וקוד האתי להתקנים רפואיים.
מפתחות רישום ניהול נתונים

רשמנו את מערכת בקרת המידע של האתר במרשם הגנת המידע השוויצרי, והשלמת הרישום צפויה בקרוב.

כדי להגיב לשינויים בחוקים החלים, שיטות הגנת המידע מעודכנות ומערכות ניהול הנתונים נבדקות באופן סדיר.

אם יהיו לך שאלות או הערות כלשהן בנוגע לניהול המידע, אנא שתף אותן עמנו באמצעות כפתור יצירת הקשר שבתחתית העמוד.

סודיות

Hairstetics Ltd‎ לא תמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, למעט אותם פרטים שיידרשו בהתאם ל חוקי הגנת המידע.

זכות הגישה

שמורה לך הזכות לגשת לפרטיך האישיים ולעדכן אותם או לדרוש את מחיקתם.

אנו שואפים לשמור על עדכניות הנתונים האישיים. אם ברצונך לגשת לפרטיך האישיים המוחזקים אצלנו או לתקנם, אנא לחץ על קישור שינוי פרטי המשתמש.

בהתאם לחוקי הפרטיות, Hairstetics Ltd תמחק את כל פרטיך האישיים ממסד הנתונים שלה עם קבלת בקשה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: removeme@hairstetics.com.

אחסון פרטים אישיים

הגישה לפרטים אישיים מוגבלת לעובדי Hairstetics Ltd‎ האחראים לטיפול בפרטים אלה. עובדי החברה שלנו מקפידים לפעול בהתאם לתקנים מחמירים של חיסיון בניהול מידע אישי ואחר.

Hairstetics Ltd‎ מנצלת את כל הכלים הטכניים והאחרים הזמינים כדי להבטיח שפרטים אישיים יישמרו באופן מאובטח ולא ינוצלו לרעה.

איננו אוספים מידע אישי על מבקרים באתר ללא הסכמתך. נאסף אך ורק מידע סטטיסטי אנונימי לגבי השימוש באתר האתר, כגון העמודים בעלי כמות המבקרים הגדולה ביותר ובקשות החיפוש.

Hairstetics Ltd‎ אינה תומכת ב"דואר זבל". דואר זבל מוגדר כשליחה של הודעות דואר אלקטרוני ללא הזמנה לכך, לרוב בעלות אופי מסחרי, בכמויות גדולות ובאופן חוזר לאנשים שלשולח לא היה עמם כל קשר קודם.

מנגד, כאשר Hairstetics Ltd‎ מאמינה שמידע מסוים עשוי להועיל לך, היא שומרת לעצמה את הזכות להודיע לך על כך בדואר האלקטרוני, תוך מתן האפשרות לבקש את הסרתך מן השירות כאמור.

אם יש לך שאלות, אנא אל תהסס לפנות אלינו